Spinoza Bibliography

Published by the Spinoza-Gesellschaft e.V. and directed by Manfred Walther

Quick Search

Search
Report bibliographic entry
Report bibliographic correction
Links
Contact
Imprint

Recent Entries > Detailed View (Default view)

Table view

Spinoza, Benedictus de:
Renatus Des Cartes Beginzelen der Wysbegeerte, I en II deel : na de meetkonstige wijze beweezen door Benedictus de Spinoza, Amsterdammer ; Mitsgaders des zelfs Overnatuurkundige gedachten, in welke de zwaarste geschillen, die zoo in't algemeen, als in't byzonder deel der overnatuurkunde ontmoeten, Kortelijk werden verklaart

Alles uit't Latijn vertaalt door P. B.

Amsterdam : Rieuwertsz, 1664. - [6], 168, [3]

First edition in the original language: Lateinisch/Latin: 1663
Other editions / translations: Deutsch/German: 1871

Literature type: Individual works of Spinoza
Language: Latin
Subject: PPC/CM
Subject (individuals): Descartes, René

Reviews: Deutsch/German: 1748

Link to this page:

Back

Have you discovered inaccurate information?

Report bibliographic correction / completion

Top of page Back to top of page