Spinoza Bibliography

Published by the Spinoza-Gesellschaft e.V. and directed by Manfred Walther

Quick Search

Search
Report bibliographic entry
Report bibliographic correction
Links
Contact
Imprint

Recent Entries > Detailed View (Default view)

Table view

Nieuwentijt, Bernard:
Een zekere, zakelijke wijsbegeerte

Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen vorzien door R. H. Vermij

Utrecht : Ambo/Baarn, 1988. - 141, (1) - (Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland ; 12).

Contains bibliography: 139-141
Mention of Spinoza: [Vermij, R. H.:] Inleiding: 7-12 (9, 11-12)
[Vermij, R. H.:] Inleiding 13-49 (13-14, 21-21, 31-35)
Gronden van zekerheid: 75-122 (4. Valsheid van de betoogwize van Spinoza: 99-115 ; ferner/further: 89-90)
Other editions / translations: Zurst/first: Gronden van zekerheid [...] (1720)

Literature type: Edited collections
Language: Dutch
Thematic areas: Contemporaries and context, Reception history
Subject: E, Ep., TIE

Autopsy: yes
English commentary: Nieuwentijt's critique of Spinoza

Link to this page:

Back

Have you discovered inaccurate information?

Report bibliographic correction / completion

Top of page Back to top of page