Spinoza Bibliography

Published by the Spinoza-Gesellschaft e.V. and directed by Manfred Walther

Quick Search

Search
Report bibliographic entry
Report bibliographic correction
Links
Contact
Imprint

Recent Entries > Detailed View (Default view)

Table view

Vrabec, Martin:
Spinoza a Nietzsche

In: Nietzsche a člověk : kořeny filosofické antropologie v myšlení Friedricha Nietzscheho ; [sborník příspěvků konference, konané ve dnech 2. - 4. 6. 2005, Fakulta humanitních studií UK v Praze] / Kružík, Josef ; Novotný, Jaroslav (Hrsg./Eds.). - Praha : Univ. Karola, Fak. humanitnich, Studi, 2005: 50-57. - (Agora ; 1)

Literature type: Articles
Language: Czech
Thematic areas: Reception history
Subject (individuals): Nietzsche, Friedrich

Link to this page:

Back

Have you discovered inaccurate information?

Report bibliographic correction / completion

Top of page Back to top of page