Spinoza Bibliography

Published by the Spinoza-Gesellschaft e.V. and directed by Manfred Walther

Quick Search

Search
Report bibliographic entry
Report bibliographic correction
Links
Contact
Imprint

Detailed View (Table view)

Default view

Eintrag Nr. 13178
Literature type Individual works of Spinoza
Author Spinoza
Author (family name first) Spinoza, Baruch de
Title Korte Geschriften
Editor Bezorgd door F. Akkerman [e.a.]
Editor (surname first) Akkerman, F[okke] (Hrsg./Ed.)
Place published Amsterdam
Publisher Wereldbibliotheek
Year 1982
Pages in total (of the volume) 536 : Ill.
Series ; volume Spinoza : Werken ; 3
Works contained Descartes, René: De Beginselen van de Wijsbegeerte/Metafysische gedachten // Korte Verhandeling van God, de Mensch en deszelfs welstand // Vertoog over de verbetering van het verstand // Stelkonstige reeckening van den regenboog // Register
Akkerman, Fokke: Over de vbertaling: 20-22
Petry, Michael John: Tekstverzorging, inleiding en aantekeningen van Spinoza: Stelkonstige Reekening...: 495-533
Language Dutch
Subject KV, PPC/CM, RK, SRR, TIE
Reviews Suchtelen, Guido van (1982)
Autopsy yes
Complete bibliographic evaluation no
Link to this page

Back

Have you discovered inaccurate information?

Report bibliographic correction / completion

Top of page Back to top of page