Spinoza Bibliography

Published by the Spinoza-Gesellschaft e.V. and directed by Manfred Walther

Quick Search

Search
Report bibliographic entry
Report bibliographic correction
Links
Contact
Imprint

Detailed View (Default view)

Table view

Spinoza [Spinoza, Baruch de]:
Korte Geschriften

Bezorgd door F. Akkerman [e.a.]

Amsterdam : Wereldbibliotheek, 1982. - 536 : Ill. - (Spinoza : Werken ; 3).

Works contained: Descartes, René: De Beginselen van de Wijsbegeerte/Metafysische gedachten // Korte Verhandeling van God, de Mensch en deszelfs welstand // Vertoog over de verbetering van het verstand // Stelkonstige reeckening van den regenboog // Register
Akkerman, Fokke: Over de vbertaling: 20-22
Petry, Michael John: Tekstverzorging, inleiding en aantekeningen van Spinoza: Stelkonstige Reekening...: 495-533

Literature type: Individual works of Spinoza
Language: Dutch
Subject: KV, PPC/CM, RK, SRR, TIE

Reviews: Suchtelen, Guido van (1982)

Autopsy: yes

Link to this page:

Back

Have you discovered inaccurate information?

Report bibliographic correction / completion

Top of page Back to top of page