Spinoza Bibliography

Published by the Spinoza-Gesellschaft e.V. and directed by Manfred Walther

Quick Search

Search
Report bibliographic entry
Report bibliographic correction
Links
Contact
Imprint

Recent Entries > Detailed View (Default view)

Table view

Bunge, Wiep van:
Bibliografie Michael John Petry

In: Wijsbegeerte in Nederland in de XXe Eeuw : Een bundel voor Michael Petry bij zijn afscheid als Hoogelaar van de Erasmus Universiteit Rotterdam / Onder redactie van Ronald van Raak ; Henri Krop ; Wiep van Bunge ; Hans Blom. - Best : Damon, 1999: 134-140.

Literature type: Bibliographies, library catalogues, etc.
Language: Dutch
Thematic areas: Miscellaneous

Complete bibliographic evaluation: yes
Autopsy: yes

Link to this page:

Back

Have you discovered inaccurate information?

Report bibliographic correction / completion

Top of page Back to top of page